Alles wat je moet weten over een QuickScan flora en fauna onderzoek

Bij Tritium Advies krijgen wij regelmatig vragen als: ‘Wat is een QuickScan flora en fauna onderzoek nou precies?’ en ‘Waar moet ik opletten als ik een QuickScan flora en fauna onderzoek uit laat voeren?’. Vandaar dat onze specialisten dit handige artikel hebben geschreven met alle ins en outs over flora en fauna onderzoek.

Wat is een QuickScan flora en fauna onderzoek?

Een QuickScan flora en fauna onderzoek brengt de planten en dieren in een gebied in kaart. Vaak met het oog op de ontwikkeling van een project of gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek voor een verbouwing, voor natuurbeheer, voor een natuurwaardekaart of voor een gebiedsontheffing

Wanneer is een QuickScan flora en fauna onderzoek nodig?

Een QuickScan flora en fauna onderzoek komt voornamelijk voor bij particulieren, bedrijven of overheden die een ruimtelijke ingreep willen doen en mogelijk te maken krijgen met beschermde plant- en diersoorten. Met een dergelijk onderzoek wordt er in kaart gebracht:

– Om wat voor gebied het gaat?
– Welke ingrepen er gaan gebeuren?
– Welke planten en dieren er leven?
– Wat de effecten zijn van de ingrepen voor de aanwezige planten en dieren?
– Of de flora- en fauna wet wordt overtreden?

Een ruimtelijke ingreep mag alleen worden uitgevoerd wanneer deze geen schadelijke gevolgen heeft voor het plangebied.

Vervolgonderzoek flora en fauna

In sommige gevallen volstaat een ecologisch onderzoek niet alleen met een QuickScan. Vaak zijn er dan sporen van beschermde soorten in een plangebied aangetroffen of is het niet precies duidelijk wat er zich precies afspeelt op de planlocatie. In zulke gevallen is nader onderzoek zeer aanbevolen. Tritium Advies verzorgt diverse vervolgonderzoeken voor veel verschillende soortgroepen. Of het nu gaat om een vervolgonderzoek flora en fauna voor vleermuizen of volgens; wij helpen u altijd verder.